REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO  CITY COMFORT APARTHOTEL

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego („Program”) jest Operator Wolska Aparthotel Sp. z o.o.
 2. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne. 

II. Przystąpienie do Programu

 1. W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą formularz Deklaracja udziału w programie lojalnościowym.
 2. W formularzu Deklaracja udziału w programie lojalnościowym uczestnik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji Programu wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją Programu. Wyrażenie zgody jest warunkiem wzięcia udziału w Programie.
 3. W formularzu Deklaracja udziału w programie lojalnościowym uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.
 4. Uczestnik może posiadać tylko jedno konto przynależności do Programu. 

III. Karty Programu

 1. Uczestnik Programu otrzymuje kartę Programu Lojalnościowego City Comfort Aparthotel, na której są zapisywane punkty za korzystanie z usług City Comfort Aparthotel.
 2. Karta Programu jest wydawana na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Każda Karta Programu jest rejestrowana w systemie informatycznym organizatora jako karta przypisana do konta uczestnika.
 4. Karta Programu nie jest kartą kredytową ani bankomatową.
 5. Karta Programu nie jest zbywalna i należy tylko do zarejestrowanego uczestnika. 

IV. Przyznawanie punktów

 1. Punkty przyznawane są na konto uczestnika za nabycie towarów lub usług w City Comfort Aparthotel na jego rzecz, przy czym warunkiem naliczenia punktów jest nocleg w City Comfort Aparthotel.
 2. Punkty nalicza się tylko za noclegi, gdy rezerwacja noclegu została dokonana za pośrednictwem strony internetowej www.citycomfort.pl, drogą mailową, telefonicznie pod numerem tel. +22 113 88 15 lub osobiście w City Comfort Aparthotel.
 3. Nie nalicza się punktów za noclegi, gdy rezerwacja została dokonana za pośrednictwem portali rezerwacyjnych i biur podróży np. Booking.com, Expedia, HRS, Travelist, Grupon czy innych pośredników.
 4. Przelicznik standardowy punktów określa się następująco: za każdą 1 dobę w City Comfort Aparthotel gość otrzymuje 1 (jedną) naklejkę na kartę Programu.
 5. Naklejki są zbierane na jednej karcie Programu do momentu jej całkowitego zapełnienia. Po tym czasie zostaje wystawiona nowa karta Programu.

V. Wymiana punktów na nagrody

 1. Trzecia naklejka uprawnia do darmowego ulepszenia pobytu do pokoju o podwyższonym standardzie w cenie rezerwacji pokoju standardowego.
 2. Szósta naklejka uprawnia do śniadania dla jednej osoby oraz parkingu w cenie 1pln brutto.
 3. Dwunasta naklejka uprawnia do noclegu, śniadania dla jednej osoby oraz parkingu w cenie 1pln brutto.

VI. Okres funkcjonowania Programu

 1. Regulamin i zasady Programu Lojalnościowego City Comfort Aparthotel wchodzą w życie z dniem 17.07.2019 r.  i obowiązują na czas nieokreślony.